Экосеть Украины в опасности!

06 вересня 2011 о 15:55 - 18883

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


Ув. соотечественники!

Правительство Украины приняло постановление, которое ставит под угрозу «Программу формирования Национальной экологической сети на 2000-2015 гг.», закон о которой был принят ещё в 2000 г.

Это одна из немногих стратегических экологических программ, которая хоть как-то выполнялась. За время выполнения Программы площадь природоохранных территорий выросла в стране в полтора раза. Созданы десятки новых объектов природно-заповедного фонда: заповедники, заказники, национальные парки, региональные ландшафтные парки. Многие из них теперь являются, без преувеличения, гордостью страны. Кроме того, под Программу экосети и расширение природоохранных территорий зарезервированы сотни тысячи гектаров по всей стране, статус которых не редко является юридической основой для защиты граждан от незаконной застройки. О значении Программы говорит тот факт, что ей посвящены целые параграфы в отечественных учебниках по экологии. Затраты на финансирование этой программы составляют в этом году 4,35 млн. грн. Если сравнить с тем, сколько улетает бюджетных денег на содержание административного аппарата страны, то сумма эта просто смехотворная.

Не оставайтесь равнодушными и подержите спасение Программы экосети. Ниже шаблон письма в Кабинет Министров Украины. Достаточно вставить туда свои имя и адрес, распечатать письмо, вложить в конверт, сходить на почту и отправить заказным письмом (модно без уведомления) в Кабмин (адрес Кабмина  указан в письме).   

Прем’єр міністру України

Азарову М.Я.

                       Кабінет Міністрів України

 вул. Грушевського, 12/2

                                                                         м. Київ, 01008

_______________

                                                                                      Прізвище, І΄мя по Батькові

Адреса відправника

ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Миколо Яновичу!

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству екології та природних ресурсів підготувати та подати на розгляд проект Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність Закон України від 21 вересня 2000 року №1989-ІІІ «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки».

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі на 2000–2015 роки (далі – Програма) є єдиною державною цільовою програмою, яка дозволяє фінансувати (в основному з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища) природоохоронні заходи, спрямовані на збереження живої природи України, збереження біо- та ландшафтного різноманіття, створення нових територій і об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та формування національної екомережі. Скасування Програми унеможливить ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, ведення і видання Червоної і Зеленої книг України, у т.ч. збереження і відтворення видів занесених до Червоної книги України.

Пріоритетність напряму зі збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі визначена Законом України від 21.12.2010 № 2818-VI «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».

У грудні 2010 року Генеральна Асамблея ООН, у т.ч. і Україна, визначила наступне десятиріччя – десятиріччям збереження біорізноманіття. Скасування Програми призведе до незворотніх негативних наслідків для України, як країни, яка є непослідовною у виконанні рішення Генеральної асамблеї ООН, в схвалюванні якої брала участь.

Програма забезпечує виконання міжнародних зобов’язань України – більше 20 конвенцій ООН та багатосторонніх договорів, Стороною яких є Україна, у т.ч. глобальних конвенцій:

–          Конвенції ООН про біорізноманіття (збереження, стале використання біорізноманіття, розподіл вигід від використання генетичних ресурсів);

–          Карпатської конвенції (сталий розвиток, збереження лісів та біорізноманіття);

–          Бернської конвенцій (про збереження місць існування, заповідання територій);

–          Боннської конвенцій (про мігруючі види);

Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік», «Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000–2015 роки» включено до переліку державних цільових програм, які передбачається фінансувати у 2012 році у рамках пріоритетних напрямів.

У 2011 році розпочато впровадження заходів за бюджетною програмою Державного фонду охорони навколишнього природного середовища КПКВ 2401270 «Комплексна реалізація екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів», підставою для яких є Програма, на загальну суму 4336,5 тис. грн.

У зв’язку з вищезазначеним, наголошуємо, що прийняття Постанови про скасування Закону України від 21 вересня 2000 року №1989-ІІІ «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки», матиме негативний вплив на стан довкілля, негативно позначиться на збереженні біорізноманіття, завдасть непоправної шкоди іміджу України в очах міжнародної спільноти.

Громадські екологічні організації та прості громадяни стурбовані практикою останнього року, яка фактично усуває природоохоронне відомство від розгляду і візування більшості нормативно-правових актів, які стосуються довкілля. Прикладів безліч, а саме, підготовка Законів України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (№ 8454 від 08.07.2011 р.), «Про внесення змін до  Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра» (№ 3573-VI від 05.07.2011 р.), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» (№ 8597 від 31.05.2011 р.).

Проект Постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 704 «Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм» також не узгоджувався з Міністерством екології та природних ресурсів України, це призводить до згортання екологічної складової в структурі національної політики, порушує екологічні права громадян, загрожує довкіллю та екологічній безпеці держави.

Беручи до уваги вищевикладене, небайдужа громадськість вимагає внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 704, вилучивши п. 4 та відновити статус  «Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки».

З повагою,

Прізвище, Ім΄я                                                              підпис                                                     дата

 

 

 

 

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: