Всеукраїнська науково — методична конференція “Проблеми математичного моделювання”

31 травня 2018 о 19:53 - 1928

Доктор економічних наук, професор, депутат Дніпропетровської обласної ради від ВО «Батьківщина» Олена Плахотнік взяла участь у Всеукраїнській науково — методичній конференції “Проблеми математичного моделювання”. 

У Дніпровському державному технічному університеті відбулася 22-а всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми математичного моделювання”

Доктор економічних наук, професор, депутат Дніпропетровської обласної ради від ВО «Батьківщина» Олена Плахотнік взяла участь у Всеукраїнській науково — методичній конференції “Проблеми математичного моделювання”. 

Учасників та гостей привітав ректор ДДТУ, доктор технічних наук, професор О.М. Коробочка. Також вітальне слово мали заступники голови: перший проректор ДДТУ, д.т.н., проф. Гуляєв В.М., завідувач кафедри прикладної математики, д.т.н., проф. Самохвалов С.Є., професор кафедри автомобілів та автомобільного господарства, д.т.н., проф. Середа Б.П. та завідувач кафедри економіки та організації виробництва, д.е.н., проф Плахотнік О.О. Вони означили основні напрямки роботи конференції, що є важливою ланкою розвитку сучасної науки, привернули увагу присутніх до актуальності питань, які анонсовано до обговорення.

Цей науковий захід відбувся за участі науковців Дніпровського державного технічного університету, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпровського державного хіміко-технологічного університету, Запорізької державної інженерної академії, Центральноукраїнського національного технічного університету, Дніпровського аграрно-економічного університету, Донбаської державної машинобудівної академії, Національного технічного університету «ХПІ», Інституту чорної металургії НАН України, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеської національної академії харчових технологій, Науково-дослідного інституту автоматизації чорної металургії, Національної металургійної академії України, Криворізький національний університет, Інститут геотехнічної механіки НАН України, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Національного транспортного університету, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України.

Представники Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпровського державного хіміко-технологічного університету, Запорізької державної інженерної академії, Дніпровського аграрно-економічного університету та Дніпровського державного технічного університету взяли безпосередню участь у роботі конференції.

Конференція у цьому році набула розширеного формату у вигляді роботи трьох секцій. На секційних засіданнях учасники конференції розглянули питання розвитку наукових досліджень математичного моделювання у природничих науках, інформаційних технологій, моделювання та оптимізації в технології конструкційних матеріалів, а також математичних методів у суспільних і гуманітарних науках. Було розглянуто багато цікавих та популярних напрямів вирішення практичних задач зазначених областей математичного моделювання та оптимізації.

За матеріалами конференції опубліковано збірник тез, що містить 96 тез доповідей. Найцікавіші матеріали рекомендовано до публікації у науковому фаховому виданні «Математичне моделювання». Отже, саме такі заходи сприяють створенню та зміцненню наукових і творчих зв’язків між науковцями та дослідниками, які працюють над новими винаходами та визначають вектор розвитку актуальних напрямів математичного моделювання.

Поділитися: