Назустрiч лiту. Про аквапарк «Happy Day» і прибережну захисну смугу ріки Дніпра

02 березня 2018 о 13:21 - 4450

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


Назустрiч лiту. Про аквапарк «Happy Day» і прибережну захисну смугу ріки Дніпра

У місті Дніпрі вулиця Набережна Перемоги розташована вздовж ріки Дніпро. Протяжність – біля 6,5 км, відстань тротуару вулиці від урізу води – 170-­400 м.

Дальня від урізу води сторона вулиці з тротуаром щільно забудована, в основному, житловими багатоповерховими будинками.

Ближня до води сторона вулиці шириною 120-­300 м від урізу зайнята різноманітним складом рослинності та вкрапленнями із будівельних споруд господарчого призначення: кафе, ресторани, заправні станції тощо. За сприяння і потурання місцевої влади кількість будівельних споруд цієї сторони вулиці постійно росте, знищується рослинність, все більше забруднюються та засмічуються поверхневі води ріки.

Для створення сприятливого режиму ріки, попередження її забруднення та засмічення, знищення навколоводних рослин і тварин Земельним кодексом України (ЗКУ) і Водним кодексом України (ВКУ) передбачені прибережні захисні смуги (ПЗС), які є територією з режимом обмеженої господарської діяльності та забороною будівництва на ній будь­-яких споруд, що є запорукою збереження рослинності та тваринного світу на ній.

Багатий та різноманітний склад рослинності та тваринного світу у ПЗС служить бар’єром на шляху забруднювачів з водозабірної площі ріки.

Незважаючи на корисні функції ПЗС, завдяки «багатоплановій та напруженій роботі міської ради з земельних питань», упорядкованої містобудівної документації щодо ПЗС ріки Дніпро по вул. Набережна Перемоги, як і для всього міста цілком, до сьогодні міська рада не спромоглась розробити.

Розроблений у 2001­-2003 роках за кошти платників податків, як того вимагав «Проект Генерального плану м. Дніпропетровська», проект «Коригування проекту «Прибережні захисні смуги і водоохоронні зони ріки Дніпра, Самари, оз. ім. Леніна та інших водних об’єктів у межах м. Дніпропетровська» («Прибережні захисні смуги ріки Дніпро м. Дніпропетровська – 1 черга)», розроблений проектно-­вишукувальним інститутом «Дніпродіпроводгоспом» на замовлення міськради, був узгоджений з усіма службами, але з зауваженнями від управлінь, комітетів міської ради та керівників Дніпропетровського обласного управління водного господарства, Державного управління екології і природних ресурсів у Дніпропетровській області, Дніпропетровського обласного центра охорони історико­культурних цінностей, Дніпропетровської міської санітарно­-епідеміологічної станції.

Тимчасова експертна група, очолювана на той час першим заступником міського голови Крупським А. Ф., працювала з 2001 р. протягом 5 років, намагаючись все ж затвердити проект «Коригування … («Прибережні…–1 черга)» з розмірами ПЗС, призначеними на розсуд виконавчого комітету міської ради і реалізованими у проекті інститутом «Дніпродіпроводгоспом» без дотримання вимог ЗКУ, ВКУ.

Незгоду з розмірами ПЗС і водоохоронної зони, що наведені у проекті «Коригування …(«Прибережні…–1 черга)», висловило, наприклад, Державне управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області, яке «погоджує 1 чергу проекту за умови здійснення заходів щодо приведення територій ПЗС (у т. ч. водоохоронних зон) у відповідність до вимог ст. ст. 85, 87, 88, 89 Водного кодексу України, ст. 59, 61 Земельного кодексу України».

Протягом 5-­ти років роботи тимчасової експертної групи вона не змогла здолати такі зауваження. А відкоригувати проект – це значить позбавити виконавчий комітет міської ради та керівництво міської влади ручного керування розмірами ПЗС при наданні земельних ділянок у користування на берегах рік Дніпра та Самари.

Проект так і залишився не затвердженим.

Ми розкажемо про один з прикладів сприяння та потурання з боку місцевої влади забудовникам. Це ситуація з ТОВ «Луна», якому під аквапарк «Happy Day» надали ділянки у ПЗС по вул. Набережній Перемоги в районі буд. 56 та буд. 37.

Земельна ділянка аквапарку складається з двох земельних ділянок, оточених загальним парканом:

№ 1 – в районі буд. 56 кадастровий номер 1210100000:03:149:0029 надана в оренду ТОВ «Луна» на два роки рішенням міської ради від 22.07.2015 р. №97/66.

20 вересня 2017 р. на сесії Дніпровської міської ради були прийняті два рішення: № 288/24 «Про поновлення договору оренди землі … ТОВ «Луна», код ЄДРПОУ 32241607, по фактичному розміщенню оздоровчого комплексу з об’єктами громадського харчування» та № 287/24 «Про надання ТОВ «Луна», код ЄДРПОУ 32241607, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки…».

№ 2 – земельна ділянка безпосередньо прилягає до земельної ділянки №1, складає частину від загальної території площею, орієнтовно, 1,3 га по вул. Набережній Перемоги в районі буд. № 37, на якій за рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 23.07.2015 р. №483 ТОВ «Луна» дозволено провести комплекс робіт та заходів щодо благоустрою території.

Спроба оформлення земельної ділянки №1 в оренду для розміщення спортивного комплексу та об’єктів громадського харчування була ще у 2003 р. Рішенням сесії міськради від 19.11.2003 р. №234/13 ділянка була передана в оренду ТОВ «Луна» терміном на 2 роки з вимогами:

– замовити у ГоловАПУ «Містобудівний паспорт»;

– отримати передбачені існуючими вимогами погодження стосовно розміщення об’єктів з урахуванням можливих обмежень щодо користування земельною ділянкою;

– забезпечити виконання вимог ГоловАПУ, Державного управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області, «Зеленбуду», регіонального управління водних ресурсів, обласного виробничого управління водного господарства;

– протягом усього строку користування землею забезпечити збереження зелених насаджень, а у разі неспроможності – здійснити їх знесення відповідно до чинного законодавства.

У 2006 р. ТОВ «Луна» подає до міськради проект «Водоохоронна зона та прибережна захисна смуга р. Дніпро в районі вул. Набережна Перемоги, 56, у Жовтневому районі м. Дніпропетровська», розроблений на замовлення ТОВ «Луна» Державним регіональним проектно-­вишукувальним інститутом «Дніпродіпроводгосп».

Згідно з ЗКУ та ВКУ, ширина ПЗС для ріки Дніпро, як великої ріки, встановлюється у 100 метрів, і у ПЗС забороняється будівництво будь­яких споруд, у тому числі баз відпочинку та обслуговування техніки.

І що ж бачимо? Інститут «Дніпродіпроводгосп» перекваліфіковує велику ріку Дніпро у маленький потічок і на цій основі приймає ширину ПЗС 20 метрів, навіть менше, ніж для потічка. Так, так, приймає!

Обґрунтування цього рішення не наведено.

Інститут не бачив, що земельна ділянка всією площею знаходиться у ПЗС? У нього ж була топографічна зйомка місцевості М 1:500. Але він обґрунтовує можливість розміщення спортивного комплексу та об’єктів громадського харчування тим, що та розташована на відстані 5­-15 м від урізу води.

Яким ВКУ або ЗКУ передбачена можливість дозволу забудови в ПЗС тим, що земельна ділянка знаходиться на відстані 5-­15 м від води?

Імовірніше, в угоду замовникові.

Здавалось, що Державний регіональний проектно-­вишукувальний інститут «Дніпродіпроводгосп» має стояти на варті Законів України з захисту ріки Дніпро і проектування. А виявилось, що він є найпершою інстанцією, що порушує кодекси і відкриває шлях на знищення ріки Дніпро.

У такому вигляді проект «Водоохоронна зона та прибережна захисна смуга р. Дніпро в районі вул. Набережна Перемоги, 56, у Жовтневому районі м. Дніпропетровська» ТОВ «Луна» подає до міської ради. Затвердивши цей проект рішенням від 10.08.2007 р. № 125/18, міська рада пунктом 2.2 цього рішення зобов’язала «Луну»: «Межі ПЗС та ВЗ, які нанесені на топографічний план М 1:500, виносяться на натуру і закріплюються залізобетонними стовпчиками із попереджуючими знаками (щитами) із прийнятою єдиною формою водоохоронного знаку. Тільки після визначення на місцевості і закріплення межовими знаками такі зони набувають статусу ПЗС чи ВЗ та починають існувати як об’єкт обмежень прав землекористувачів щодо здійснення господарської діяльності, а також застосування спеціальних ставок плати за користування землею».

Пунктом 3 рішення зазначено, що невиконання цих вимог з вини замовника тягне за собою втрату чинності рішення в цілому.

До сьогодні немає актів виконання цих робіт. Це констатує про втрату чинності рішення міської ради від 10.08.2007 р. №125/18 в цілому.

Але міська рада, протягаючи надання земельної ділянки в оренду ТОВ «Луна» під комерційні цілі, затвердивши рішенням від 22.07.2015 р. №97/66 технічну документацію з землеустрою, розроблену ТОВ «Луна» на свій розсуд, приховала невиконання «Луною» вимог ЗКУ, ВКУ.

Міськраді не була потрібна і думка мешканців міста, яка ґрунтується на громадських слуханнях.

Про які громадські слухання керівництво міської ради могло міркувати, якщо за 3 місяці до затвердження рішення на цій земельній ділянці (у травні) розпочались земельні роботи з риття землі під фундаменти. І – ніякого контролю за незаконністю будівельних робіт на березі ріки!

Цей напрямок керівництва міської ради у сприянні і потуранні ТОВ «Луна» зайняти ПЗС ріки Дніпра під комерційні будівельні споруди зберігся і до земельної ділянки № 2.

ТОВ «Луна» листом (вхід. №11/647 від 13.05.2015 р.) звернулось до Дніпропетровської міської ради з пропозицією щодо передачі йому земельної ділянки, орієнтовно, площею 1,3 га в районі буд. 37 по вул. Набережній Перемоги, з правом безоплатного використання цієї земельної ділянки – для здійснення благоустрою території задля відпочинку мешканців міста шляхом установлення некапітальних споруд у вигляді водних гірок, басейнів, спортивних майданчиків.

Пропозиція щодо організації відпочинку мешканців міста шляхетна.

Тільки ТОВ «Луна» утаємничило, на якій основі буде надаватись користування водними гірками та басейнами: платній чи безоплатній.

А щодо користування земельною ділянкою, ТОВ «Луна» визначилась чітко – безкоштовно.

Що стосується поняття «некапітальні споруди», яке використовує ТОВ «Луна» у своєму листі, за ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «некапітальні споруди» – це споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення.

Прикладом некапітальних споруд є надувні гірки та басейни: привезли, надули повітрям, надали дозвілля мешканцям, випустили повітря, перевезли на інше місце без їх знецінення та зміни призначення.

Обговорення пропозиції про передачу земельної ділянки № 2 міська рада вирішила провести на громадських слуханнях. З цією метою випустила розпорядження від 29.04.2015 р. № 228­р.

Дивно! Розпорядження від 29.04.2015 р., а вхідний лист ТОВ «Луна» – від 13.05.2015 р.

Громадські слухання відбулись 26.05.2015 р. з 17 по 19 годину у приміщенні Жовтневої районної у місті ради, що на площі Т. Г. Шевченка, буд. 7. На них було підтримано благоустрій та розміщення некапітальних споруд (водні гірки та басейни) за адресою: вул. Набережна Перемоги в районі будинку 37.

Питання безкоштовного використання земельної ділянки ТОВ «Луна» під «некапітальні споруди» на громадських слуханнях не обговорювалось.

Слід звернути увагу на швидкість оброблення документів та проведення заходів виконавчим комітетом міської ради: дата листа від ТОВ – 13.05.2015 р., проведення громадських слухань – 26.05.2015 р., лист від Департаменту – 15.06.2015 р. Таку спритність у вирішенні інших питань міською радою не зустрінеш.

Влітку наступного року, за наполяганням громадськості, міськрада оголосила нові громадські слухання у приміщені Соборної райради.

Громадські слухання вирішили:

«Зобов’язати ТОВ «Луна» відновити попередній стан земельної ділянки, …здійснити демонтаж та звільнити територію від розташованого забору та архітектурних форм. Заборонити ТОВ «Луна» незаконне захоплення в індивідуальне користування прилеглої ділянки до земельної ділянки (кадастровий номер 1210100000:03:149:0029)».

На резолюції цих громадських слухань (що відбулись 4.07.2016 року) протягом 2­-х місяців міська рада ніяк не реагувала.

А після нагадування відреагувала… призначенням нових громадських слухань – на 30.09.2016 р. з 10 до 12 години під головуванням начальника (колишнього – ред.) відділу внутрішньої політики управління інформаційної політики Дніпропетровської міської ради Кривоноса С. М. І не в приміщені Соборної райради (на території якої розташована земельна ділянка, про яку має вестись обговорення на громадських слуханнях), а в Будинку спілок.

Стільці, столи у фойє були відсутні. Представник міської ради п. Кривонос С. М. на 10 годину, як і на 11 год. 15 хв. не з’явився. Мешканці з вулиці Набережної Перемоги, які приїхали на громадські слухання, обговорили реакцію міської ради на резолюції попередніх громадських слухань та виконання своїх обов’язків п. Кривоно­­ сом С. М., призначеним головуючим, і розійшлися…

Протягом 12 років земельна ділянка в районі буд. 56 вул. Набережної Перемоги не була об’єктом земельних відносин між міською радою та ТОВ «Луна», але, судячи з листування клопотаннями, ця земельна ділянка утримувалась за ТОВ «Луна».

Невже за цей час не було претендентів на земельну ділянку, які виконували б вимоги ЗКУ, ВКУ?

А це вже сприяння та потурання зі сторони міської влади ТОВ «Луна» у наданні комерційній структурі земельної ділянки у ПЗС. Щоб улаштування платних розважальних закладів обходилось ТОВ «Луна» з найменшими матеріальними витратами. Не дивлячись на те, що мешканцям міста такі дії міської влади приносять тільки незручності для їх відпочинку та проведення дозвілля.

Ще краще проглядається сприяння та потурання міської влади ТОВ «Луна» в організації захоплення ТОВ земельної ділянки ПЗС в районі буд. 37 по вул. Набережній Перемоги під виглядом здійснення благоустрою території задля відпочинку мешканців міста шляхом установлення некапітальних споруд у вигляді водних гірок, басейнів, спортивних майданчиків з правом безоплатного використання цієї земельної ділянки.

І всього­-то це обійшлось ТОВ «Луна» в оформлення листа-­пропозиції вхід. міської ради від 11.05.2015 р. № 11/647, а міській владі – в проведення громадських слухань 26.05.2015 р. та рішенні виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 23.07.2015 р. № 483 з надання ТОВ «Луна» права встановлення споруд у вигляді водних гірок, басейнів та закладів громадського харчування.

Швидкість безпрецедентна у вирішені земельних питань міською радою!

Отримавши таку шалену підтримку від міської влади, ТОВ «Луна» під захистом різних комісій міської ради та й обласних різного підпорядкування, продовжило знищення ПЗС будівництвом комерційних споруд, порушуючи Закони України, ЗКУ, ВКУ.

Борис Шевченко,

кандидат технічних наук,

активіст по протидії знищенню

прибережних захисних смуг у м. Дніпро

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: