10 видатних науковців, що народилися у Дніпрі

01 лютого 2021 о 19:00 - 6017
10 видатних науковців, що народилися у Дніпрі

За час існування Дніпра у місті народилося багато видатних людей. Політики, митці, військовослужбовці – це тільки невелика частина професіоналів, які прославили своє місто і свою країну на весь світ. Дніпро завжди славився своїми діячами науки. Сьогодні ми розповімо про 10 найвидатніших вчених, що народилися і працювали у Дніпрі. Важливо розуміти, що цей список не є рейтингом, тобто розподіл місць є символічним.

1. Мойсей Шейнфінкель (1889 — 1942)

Шейнфинкель, Моисей Эльевич — Википедия

Математик, розробник комбінаторної логіки

Мойсей Шейнфінкель народився в Катеринославі в сім’ї купця першої гільдії Іллі Гіршевича Шейнфінкеля, який 22 лютого 1894 року разом з іншим катеринославським купцем Ароном Герцевічем Лур’є заснував торговий будинок «Лур’є та Шейнфінкель», де займався бакалійною торгівлею.

Мойсеєм Шейнфінкелем розроблена формальна система, що дозволяє уникати використання пов’язаних змінних. Його система була по суті еквівалентна комбінаторній логіці, заснованої на комбінаторах B, C, I, K та S. Шейнфінкелю вдалося показати, що система може бути скорочена лише до K і S, та викласти доказ того, що такий варіант системи так само повний, як і логіка предикатів.

Його робота показала, що функції двох або більше аргументів можуть бути замінені функцією, яка приймає лише один аргумент. Механізм такої заміни спрощує роботу, як в термінах комбінаторної логіки, так і у лямбда-численні, і пізніше був названий каррінгом, в честь Гаскелла Каррі.

 

2. Катерина Езау (1898 — 1997)

Кэтрин Эзау: Родилась в Екатеринославе, умерла в… Санта-Барбаре | Городской сайт Днепра

Ботанік, автор «Біблії» анатомії рослин

Катерина Езау — донька німців-менонітів, запрошених до Російської імперії розвивати сільське господарство. Родина діда Катерини  жила в німецькій колонії Гальбштадт (Молочанськ, Токмакський район, Запорізька область) і переїхала до Катеринославу, щоб надати освіту синам. Батько Катерини, Йоганн Езау, пізніше став міським головою Катеринослава. Під час революції у 1918 році родина Езау вимушена була емігрувати: спочатку до Німеччини, пізніше  — до США (1922).

Професор ботаніки, викладач університету в Берклі (1932—63 роки). Ще в Німеччині Катерина Езау зацікавилася дослідженнями, спрямованими на поліпшення цукрового буряка (опір хворобам та вірусам). У США вчена розширила сферу дослідницьких зацікавлень і взялася за фундаментальне вивчення анатомії рослин. 1963 року Езау залишила Берклі й почала працювати зі своїм давнім колегою В. Чідлом у Каліфорнійському університеті у Санта-Барбарі, де В. Чідл був ректором. Період співпраці з В.Чідлом (24 роки) Езау вважала найбільш плідним у її науковій діяльності.

1957 року Катерина Езау була обрана до Національної академії наук США. Вона — авторка 6 підручників. Професор Езау підготувала 15 докторів наук. 1989 року Президент США Джордж Буш вручив Катерині Езау Національну наукову медаль.

3. Аркадій Єлішевич (1932 — 2002)

Професор технічних наук, автор понад 200 наукових робіт

Народився 17 липня 1932 року в Дніпропетровську. В роки Другої світової війни перебував у евакуації в м. Селюкта Киргизької РСР. У 1946  переїхав до Донецька, де у 1950 закінчив середню школу і в цьому ж році поступив до Донецького індустріального інституту. Згодом став професором у цьому інституті.

Зробив внесок у модернізацію матеріальної бази кафедри, оснащення її новими установками і приладами, у розвиток прикладної ефективності навчального процесу при підготовці інженерів-збагачувачів. Основний науковий напрям — теорія і практика збагачення дрібнозернистого вугілля і брикетування корисних копалин. Заклав основи нового наукового напряму із масляної селекції вугілля. Стояв біля витоків і фактично очолив наукову школу «Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля».

Опублікував понад 200 наукових робіт, зокрема 2 навчальні посібники, 50 винаходів.

4. Георгій Єфименко (1917 — 2012)

Єфименко Георгій Григорович — Вікіпедія

Професор металургії, лауреат державних нагород, член НАН України

Народився 30 січня 1917 року в Катеринославі. Закінчив фабрично-заводську семирічку, з 1931 року навчався в школі фабрично-заводського навчання при металургійному заводі ім. Петровського. Трудову діяльність розпочав у 1933 році електромонтером (електриком) Дніпропетровського металургійного заводу імені Петровського. З 1935 року — студент Дніпропетровського металургійного інституту, закінчив у 1940 році за спеціальністю «металургія чавуну».

Від 1984 працював на інженерно-фізичному факультеті Київського політехнічного інституту; організував і завідував науково-дослідною лабораторією нових процесів і технологій у металургії. Зробив чільний внесок у розвиток технологій виробництва нових видів металургійної шихти; під його керівництвом підготовлено понад 50 докторів і кандидатів наук. Єфіменко заснував наукову школу з проблем шихтових матеріалів для металургійних технологій; є автором понад 200 наукових праць, з них 6 монографій з питань металургії і трьох підручників, один з них відзначений Державною премією України у галузі науки і техніки. Має 60 винаходів і патентів.

5. Леонід Левін (1948 р.)

Новые Перельманы». 6 математических загадок, на которых можно мгновенно разбогатеть | Личные деньги | Деньги | Аргументы и Факты

Математик, професор інформатики в Бостонському університеті

Народився 2 листопада 1948 року в Дніпропетровську. У 1971 представив кандидатську дисертацію, виконавши всі формальні вимоги щодо її попереднього опробування, дисертація була схвалена Колмогоровим, усіма опонентами і головною організацією, однак вчений ступінь Левіну присуджена не була. Формальною причиною для цього послужила «невизначеність політичного обличчя» здобувача, що, в сукупності з наступними утисками в наукових колах, стали однією з причин еміграції.

У 1978 році емігрував в США. У 1979 році отримав диплом доктора філософії з математики в Массачусетському технологічному інституті. 1980 — працює і викладає в Бостонському університеті.  2014 — обраний членом Американської академії мистецтв і наук.

Незалежно від Стівена Кука довів у 1971 році теорему Кука — Левіна, завдяки якій була сформульована проблема рівності класів P і NP, яка стала однією з задач тисячоліття. Робота була опублікована лише в 1973 році, але була повідомлена на конференціях, що пізніше дозволило встановити пріоритет Левіна.

6. Володимир Гринкевич (1962 р.)

Национальная Металлургическая академия Украины : Факультеты, кафедры, центры : Кафедра обработки металлов давлением им. акад. А.П.Чекмарева : Сотрудники

Професор-металург, академік АН ВШ України

Народився у Дніпропетровську. Закінчивши з відзнакою Дніпропетровський металургійний інститут, в 1984 р. вступив до аспірантури на кафедру обробки металів тиском. Потім працював на тій же кафедрі молодшим науковим співробітником. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію.

Основні напрямки наукових досліджень: обґрунтування фундаментальних наукових положень та розробка нових (не ітераційних) методів розв’язання крайових задач теорії пластичності (обробки металів тиском).  Вперше теоретично обґрунтував можливість лінеаризації крайової задачі обробки металів тиском.

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі (у співавторстві) 2 монографій та підручника з теорії процесів обробки металів тиском, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Підготував 3 кандидатів наук, доцентів. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2007).

7. Григорій Дзяк (1945 — 2016)

Один із провідних фахівців у галузі ревматології та кардіології

Народився 20 березня 1945 року у Дніпропетровську. 1968 року закінчив Дніпропетровський медичний інститут та здобув спеціальність «лікувальна справа». 1970 року захистив кандидатську дисертацію, а 1980 року захистив докторську дисертацію. З 1979 року завідував кафедрою госпітальної терапії, з 1996 по 2016 рік — ректор Дніпропетровської державної медичної академії.

Основні напрями наукової діяльності: внутрішні хвороби, кардіологія, ревматологія. Ним досліджено механізми адаптації хворих з ревматичними вадами серця, охарактеризовано типи порушень легеневого та серцевого кровообігу, запропоновано засоби профілактики і лікування хворих на ревматизм, вивчено особливості порушень серця при гіпертонічній та ішемічній хворобах серця.

Автор понад 400 наукових праць, в тому числі 20 монографій, 2 підручника, 15 навчальних посібників з проблем ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, пороків серця, ревматоїдного артриту. Автор 18 винаходів і 23 патентів. Підготував 19 докторів та 68 кандидатів медичних наук.

8. Михайло Алексеєнко (1847 — 1917)

Алексеєнко Михайло Мартинович — Вікіпедія

Видатний фінансист, ректор ХНУ ім. Каразіна

Народився 17 жовтня 1848 року у Катеринославі. Він здобув освіту в Харківському університеті, де після захисту магістерської дисертації почав викладати фінансове право. Деякий час продовжував навчання за кордоном (Німеччина, Австрія, Франція), де вивчав фінанси, кредит, а також методику викладання в університетах. Повернувшись з-за кордону, захистив докторську дисертацію. З 1890 по 1897 рік був ректором Харківського університету. Потім працював при міністерстві фінансів, був членом Державної Думи.

Михайло Алексєєнко був одним з провідних спеціалістів в сфері державних фінансів, цікавився також земельним питанням, досліджував та аналізував праці провідних економістів того часу. Основними напрямками наукових досліджень є правове регулювання фінансового обігу, кредитування.

9. Олександр Бродський (1895 — 1967)

Фізико-хімік, автор багатьох підручників, лауреат державних премій

Народився 19 червня 1895 року в Катеринославі. Після закінчення реального училища в 1913 році 18-річний вступив до Катеринославського гірничого інституту на металургійний факультет. Працюючий у той час в цьому інституті професор, а потім академік Л. В. Писаржевський зумів розпізнати в здатному молодому студентові талант хіміка і залучив його до наукової роботи на своїй кафедрі.

О. І. Бродський є автором підручника для вищої школи «Фізична хімія». Завдяки його науковим працям було започатковано широке застосування різноманітних ізотопів у народному господарстві, науці, техніці. В подальшому досягнення з хімії ізотопів були використані школою академіка О. І. Бродського при вивченні фундаментальних праць хімічної науки — побудови теорії реакційної здатності, і, зокрема, вивчення механізмів хімічних реакцій. Розробив загальну теорію відокремлення ізотопів і методи їх аналізу; широко досліджував обмінні реакції водню, кисню, азоту.

10. Олександр Величко (1952 р.)

Национальная Металлургическая академия Украины : Факультеты, кафедры, центры : Кафедра прикладной механики : Председатель - Величко А.Г., чл.-кор. НАН Украины, д.т.н., проф., ректор НМетАУ.

Професор-металург, член-кореспондент НАН України

Народився в Дніпропетровську. У 1974 р. закінчив Дніпропетровський металургійний інститут. З 1979 р. — на викладацький роботі у ДМетІ — асистент, доцент, а з 1995 р. — професор. У 1994 р. захистив докторську дисертацію. У 1988–1996 рр. — декан металургійного факультету; у 1996–2001 рр. — проректор з навчальної роботи, перший проректор. З 2001 р. — ректор НМетАУ.

Створив теорію коливальних явищ і вібрацій у сталевих та позапічних процесах, розробив на цій основі вібраційні системи контролю й керування ними. Розробив принципово нову концепцію конструювання та експлуатації дуттєвих пристроїв для сталеплавильних агрегатів, впровадив у виробництво високонадійне технологічне обладнання металургійних цехів.

У 2009 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Металургія чорних металів».

Єгор Євтушенко, спеціально для litsa.com.ua

Поділитися: