Наскількі українці готові до масових протестів, – дослідження КМІС

04 лютого 2021 о 14:30 - 1441

Григорій ЛуговськийГригорій Луговський


Наскількі українці готові до масових протестів, – дослідження КМІС

У грудні 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Темою опитування стала готовніть до участі у масових заходах протестів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (від 18 років) України. До неї не включено території АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході дослідження було опитано 2001 громадян.

Цікаво, що КМІС включив у  перелік форм протесту участь у виборчих компаніях.  Адже частина виборців приймає участь у виборах, щоб висловити свій протест, а інша частина – щоб підтримати владу.  Соціологи залишили участь у виборах в переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими дослідженнями.

За цим опитуванням, частка стверджуючих, що вони НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2019-2020 рр. зросла з 49% у 2019р. до 57% на кінець 2020 року.

У грудні 2020 року в акціях  протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту відчутно знизився (на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2019 р.).

Готовність  брати участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 до 10% у 2020 році, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях зменшилася з 4% у 2018 до 2% у 2019, натомість у 2020 становить 3%.

Найбільша кількість людей НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту (57,1%), натомість готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%), санкціоновані мітинги та демонстрації (10%).

За регіонами соціологія протестних настроїв виглядає так.

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту – у Південому регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий – у Центральному (52,2% не готові до протестів). У Західному та Східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно)

Найменше тих, хто готовий брати участь у виборчій компанії у Західному та  Південному регіонах (11,6% та 15,8% відповідно), найбільше у Східному регіоні (19%), у Центральному – 17,9%. В іншому значущих розбіжностей за регіональним розподілом немає.

Більше половини опитаних жінок не готові брати участь у протестах (61,4%), серед чоловіків таких майже на 10 відсотків менше (51,9%).

Чоловіків дещо більше ніж жінок готових брати участь у виборчих компаніях (17% проти 14,8%) та у санкціонованих мітингах і демонстраціях (13,8% проти 7%)

Проте жінки більше за чоловіків готові брати участь у зборі підписів під колективними відозвами (13,8% проти 11,5%).

Рівень готовності до протестів у міського населення вищий ніж у сільського (39,3% проти 36,3%). Серед різних видів протестів найбільша різниця спостерігається у готовності до участі у санкціонованих мітингах та демонстраціях (міське населення – 12,4%, сільське населення – 5,3%), в інших значущих розбіжностей не виявлено.

Що б могло стати приводом до участі у соціальних протестах? У іншому дослідженні КМІС опитуваним було поставлено питання про ставлення до тарифних протестів у січні 2021 року, які активно відбувалися в багатьох регіонах України. 91,1% респондентів відповіли, що вони скоріше або повністю їм підтримують. Не підтримують – 6,3%, та лише 2,6% не змогли відповісти на це запитання.

Як бачимо, тема підвищення комунальних тарифів для населення залишається найбільш актуальною для українців і стоїть гостро. При цьому найбільше протести підтримують на Донбасі (85,7%) та на півдні України (85,5%) і дещо менше в центральній частині країни (75,2%), але все одно це дуже високі показники.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: