Куди скаржитись, якщо в розетці 170В

23 січня 2009 о 09:15 - 11332

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


Iз настанням холодної пори року все більше громадян починають користуватися електрообігрівачами, внаслідок чого напруга в розетках зменшується до такого рівня, що деякі електроприлади «відмовляються» працювати. Між тим, неякісна електро­енергія призводить не тільки до пошкодження електричних мереж та обладнання споживача, але й може нанести шкоду здоров'ю людини. Що робити в такій ситуації, вам стане зрозуміло після прочитання цієї статті.

 

Відносини між громадянами – споживачами електричної енергії та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету міністрів від 26.07.99 №1357 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 Правил, споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією і укладається на три роки.

Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору на постачання елек­тричної енергії.

Тобто споживання електричної енергії побутовим споживачем може здійснюватись лише на підставі договору про користування електричною енергією, що укладається між споживачем та енергопостачальником.

У договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками елек­тромережі споживача.

Відповідно до п. 45 Правил та абзацу 7 ст. 24 Закону України «Про елек­троенергетику», у разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у догово­рі на користування елек­тричною енергією, енергопостачальник несе відповідальність у розмірі 25% вартості такої електро­енергії.

Вимоги до якості електроенергії в елек­тромережах загального призначення визначає ГОСТ 13109-97, який вказує припустимі відхилення напруги та інших показників. ГОСТ встановлює два види норм якості електроенергії – нормально припустимі та гранично припустимі. Нормально припустимі та гранично припустимі значення відхилення напруги на виводах приймальників електроенергії рівняються відповідно +/-5 и +/-10% від номінальної напруги електромережі.

Питання відшкодування збитків, завданих споживачу внаслідок постачання електроенергії неналежної якості, та застосування штрафних санкцій здійснюється відповідно до законодавства України.

У разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому за­значаються терміни, види, показники порушень тощо (бланк типового акта-претензії надає енергопостачальник).

Акт-претензія складається споживачем та представником енергопо­стачальника і скріплюється їхніми підписами.

У разі неприбуття представника енергопостачальника у встановлений термін, споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі.

У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акт-претензія (скласти акт-претензію тоді можна у довільній формі у двох екземплярах) вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі (якими можуть бути ваші сусіди) або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

Один екземпляр акта-претензії необхідно направити рекомендованим листом до енергопостачальника, який у 10-денний термін усуває недоліки або надає споживачеві обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії, споживач має право сам організувати проведення таких замірів: згідно листа 16.10.2003  N 05-39-11/3883 Національної комісії регулювання електроенергетики України, відповідна  акредитована вимірювальна  лабораторія  має  бути залучена  на   договірних   засадах   для   проведення   вимірювань споживачем,   якому   постачається  неякісна  електрична  енергія. Результати  вимірювань  оформляються  відповідним  актом.  У  разі підтвердження   актом   факту   постачання  неякісної  електричної енергії, постачальник електричної енергії має відшкодувати витрати споживача на проведення вимірювань,  повернути кошти за постачання не­якісної електричної енергії  у  відповід­ності  до  законодавства України  за  розрахунковий  період,  в якому проводилися заміри, та вжити відповідних заходів  щодо  приведення  параметрів  якості  у відповідність до вимог державних стандартів України.

Відповідно до п. 1 статті 2 Декрету Кабінету міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення», державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, станом засобів вимірювань, а також інших вимог, пов'язаних з якістю продукції, здійснює Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) і його територіальні органи – центри стандартизації, метрології та сертифікації, а також інші спеціально уповноважені на те органи.

Також ви можете звернутися до управління у справах захисту прав споживачів з скаргою про надання послуг неналежної якості.

Крім того, слід запам'ятати наступне:

про тимчасове припинення постачання електроенергії енергопо­стачальник повинен повідомити через засоби масової інформації не пізніше, ніж за 10 днів;

під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії.

P.S. Дніпропетровський регіональний державний науково-тех­нічний центр стандартизації, метрології та сертифiкації (ДП «Дніпростандартметрологія») працює у робочі дні з 8:30 до 17:30 за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 23, тел.: (056) 745-44-74, факс: (056) 377-24-33, e-mail: dgcsms@a-teleport.com .

Головне Дніпропетровське обласне управління у справах захисту прав споживачів: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 23, тел.: (056) 744-09-45, факс: 744-08-87,
е-mail: defence@a-teleport.com .

Олександр Токаленко, юрист КВУ

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: